Ingredients

Mica +/- Titanium Dioxide, Iron Oxides, Tin Oxide.

Values

  • Fair Trade
  • Vegan
  • Australian Made